การจัดหน่วย
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

::: ผังการจัดหน่วย :::

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓
อัตราการจัด ๕๑ - ๒๐๒

          พื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด รวม ๒๘๔ สถานศึกษา

               ๑. จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๓๓ สถานศึกษา

               ๒. จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖๙ สถานศึกษา

               ๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ ๘๒ สถานศึกษา

 
...............................................................................................................................
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter