"พระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗"
king1
  ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่>>>
 
 
ฝึกภาคสนามประจำปี ๒๕๕๗
ผลัดที่ ๑
 
พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๗
 
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม
ประจำปี ๒๕๕๗
 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของ นศท.
ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ประจำปี ๒๕๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
วันที่ ๑๙-๐๙-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯ
วันที่ ๒๕-๐๙-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
ม.สาธิตราชภัฎมหาสารคาม
วันที่ ๐๕-๐๙-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
วันที่ ๒๙-๐๘-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเทศบาล ๑(ชุมแพ)
วันที่ ๑๕-๐๘-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
วันที่ ๑๙-๐๘-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
วันที่ ๐๘-๐๘-๕๖
 
พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนอมตวิทยา
วันที่ ๒๔-๐๗-๕๖
 
พิธีตรวจสอบการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
วันที่ ๒๖-๐๗-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนมัธยมยางสีสราช
วันที่ ๒๕-๐๗-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
วันที่ ๑๙-๐๗-๕๖
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 
 
     
 
   
 อินไซต์กองทัพ (ศฝ.นศท.มทบ.๒๓)   พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ปี ๕๖
 อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   "เพื่อผืนดินไทย ทหารไทยทุกท่าน"
 
 ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม ศฝ.นศท.มทบ.๒๓   ผบ.สัมภาษณ์ช่อง NBT 15-06-2555
  การคัดเลือก นศท. ประจำปี 2555    ภาพถ่ายทางอากาศอุทยานการฝึกฯ
 
 
เรื่อง ขอเปลี่ยนวันและสถานที่ทดสอบร่างกายผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ชันปีที่ ๑
การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและตารางการฝึก ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตามโครงการ ศฝ.แข็งขันฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา“ศูนย์กิจกรรมนันทนาการ
และผจญภัยศรีพัชรินทร” ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่  ๕  มีนาคม
๒๕๕๘ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ )
บัญชีรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แก้ไขแผนการฝึกภาคสนาม ของ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการฝึกภาคสนามและคำแนะนำการฝึกภาคสนามของ นศท.(ส่วนภูมิภาค)
การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ชาย,หญิง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย,หญิง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียนเชิญร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศผลสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
        - ปี ๑ ชาย          - ปี ๑ หญิง
        - ปี ๒ ชาย          - ปี ๒ หญิง
        - ปี ๓ ชาย          - ปี ๓ หญิง
        - ปี ๔ ชาย          - ปี ๔ หญิง
        - ปี ๕ ชาย          - ปี ๕ หญิง
..............................................................................................
การทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๑-๕ รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แจ้งกำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ ๓,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ
กำหนดการภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
แผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕
การทดสอบความรู้ภาคทฤษฏี (ออนไลน์) นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ รอบ ๓
ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ฯ  
โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร ระหว่าง นรด.กับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
ตัดคะแนน นศท.  
การทดสอบความรู้ภาคทฤษฏี (ออนไลน์) นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ รอบ ๒  
เรื่อง แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน (นศท.ชั้นปีที่ ๓)    
โครงการยุวชนรักษาดินแดน (บัญชีสรุปยอด นศท.ชั้นปี่ที่ ๑ หญิง เพิ่มเติม)     
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นศท. ห้วงที่ ๒     
          - ชั้นปีที่ ๑ (ชาย - หญิง)
          - ชั้นปีที่ ๔ (ชาย)                   
          - ชั้นปีที่ ๔ (หญิง)
....................................................................................
ระเบียบชมรม ผกท. ประจำปี ๒๕๕๗  
 กำหนดการประชุมใหญ่ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๗  
***** เน้นย้ำ เรื่องการแต่งชุดฝึกแบบใหม่ เฉพาะชั้นปีที่ ๑ และ ๔ เท่านั้น *****
 การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑-๕ ห้วงที่ ๒  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ (รอบที่ ๓) 
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชาย
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ หญิง
**** วันรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ รอบที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๕ มิ.ย. ๕๗ ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ***
 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนทั่วไปและนักศึกษาวิชาทหาร  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๔  
         นศท. ชั้นปีที่ ๔ ชาย
         นศท. ชั้นปีที่ ๔ หญิง
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ (รอบที่ ๒) 
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชาย
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ หญิง
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ (รอบที่ ๑) 
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชาย
         นศท. ชั้นปีที่ ๑ หญิง
 ขอความร่วมมือจัด นักศึกษาวิชทหารชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก 
         จังหวัดขอนแก่น
         จังหวัดมหาสารคาม
         จังหวัดกาฬสินธุ์
การประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕
 ประกาศผลสอบ นศท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มณฑลทหารบกที่ ๒๓
 รหัสสถานศึกษาวิชาทหาร
         จังหวัดขอนแก่น
         จังหวัดมหาสารคาม
         จังหวัดกาฬสินธุ์
 แนวทางการใชัเครื่องแบบฝึก นศท. และ ผกท. ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อพลาง
 การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ตารางเปลี่ยนแปลงผลัดฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๕
 เอกสารเปลี่ยนแปลงผลัดฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย  
 ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษาจัดตั้งกลุ่ม Line สำหรับ นศท. โดยให้ ผกท.เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
ตามโครงการ รด.In Line ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗
<<ด่วนที่สุด>>  
 การสอบซ่อมภาคทฤษฎีฯ ชั้นปีที่ ๓,๕ (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  การสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบสอบออนไลน์  
       - ศฝ.นศท.มทบ.23 จะเปิดระบบเพื่อทำการสอบให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย-หญิง)
ที่ยังไม่ได้เข้าดำเนินการสอบออนไลน์  เริ่มวันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป จนถึงวัน
อาทิตย์ที่  22 ธ.ค. 56 จะปิดระบบ ให้ นศท.ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย-หญิง) ทุกนายที่ยังไม่เข้าสอบ 
รีบดำเนินการเข้าสอบ หากพ้น กำหนดการนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าสอบออนไลน์ และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนามต่อไป
        - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้เข้าดำเนินการสอบออนไลน์
         - ชั้นปีที่ ๑ ชาย          - ชั้นปีที่ ๑ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๒ ชาย          - ชั้นปีที่ ๒ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๓ ชาย          - ชั้นปีที่ ๓ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๔ ชาย          - ชั้นปีที่ ๔ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๕ ชาย          - ชั้นปีที่ ๕ หญิง
  แนวทางแก้ไขปัญหาการสอบภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการสอบเก็บตกภาคทฤษฎี
ของ นศท.ชั้นปีที่ ๓,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  การสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ผลัดฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ประกาศผลสอบออนไลน์ รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
         - ชั้นปีที่ ๑ ชาย          - ชั้นปีที่ ๑ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๒ ชาย          - ชั้นปีที่ ๒ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๓ ชาย          - ชั้นปีที่ ๓ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๔ ชาย          - ชั้นปีที่ ๔ หญิง
         - ชั้นปีที่ ๕ ชาย          - ชั้นปีที่ ๕ หญิง
  เอกสารเชิญร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ปี ๒๕๕๖
  ระเบียบชมรม ผกท. ประจำปี ๒๕๕๖
  แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓ (ชาย,หญิง)
  การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  แจ้งการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
  ท่านที่มีความประสงค์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ (BACKBONE)
  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับ username และ
  password ได้ที่ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
  ขั้นตอนในการแท็กรูปภาพเทิดทูนสถาบัน (สำหรับ นศท.)
  กำหนดนโยบายการฝึกทหารเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
  กำหนดนโยบายการฝึกทหารเพิ่มเติม
  ดาวน์โหลด คู่มือป้องกันโรคลมร้อน(Heat Stroke) สำหรับผู้รับการฝึกทางทหาร  
  ดาวน์โหลด เพลงในโครงการ "การประกวดแต่งบทเพลรักชาต" คลิ๊กที่บทเพลง 
 
 
 
 
     ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ศฝ.ร.ร.หนองโพธิ์วิทยาคม
     ศฝ.ร.ร.อมตวิทยา ศฝ.ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์
     ศฝ.ร.ร.โนนศิลาวิทยาคม ศฝ.ร.ร.มหาวิชานุกูล
     ศฝ.ร.ร.เทศบาล1 (สนง.สลากกินแบ่งฯ) ศฝ.ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา
     ศฝ.ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม ศฝ.ร.ร.เนินยางประชาสามัคคี
     ศฝ.ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษาฯ ศฝ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร
     ศฝ.ร.ร.มัธยมยางสีสุราช ศฝ.ร.ร.กมลาไสย
     ศฝ.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ ศฝ.ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
     ศฝ.ร.ร.สาธิตราชภัฏมหาสารคาม ศฝ.นศท.มทบ.23 (ชั้นปีที่ ๔,๕)
 
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
     - เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
     - ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
      - ผนวก ก-ง ประกอบระเบียบ
      - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ ร.อ.สุชาติ อัจฉริยวงศ์เมธี  โทร.083-2874797
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
การตัดคะแนนความประพฤติ แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2556 
หนังสือเรียนเชิญประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการปฏิบัติแผนงานชมรม ผกท.ปี 55
การปรับหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา 2555 
คู่มือการสมัคร E-learning โรงเรียนการกำลังสำรอง(สมัครเรียน-->>คลิ๊กที่นี่)
Download เอกสารระเบียบการต่าง ๆ
Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
เอกสารการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.คำกอง ฐานบำรุง  โทร.083-6619002
*** E-Mail : ftk.mstc23@gmail.com
 
     
   - พิธีเปิด ศฝ.นศท.มทบ.23 ประจำปี 2555
   - เยี่ยมชมกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี
   - พิธีบวงสรวงอุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่>>>
      ผบ.ทบ. ให้ทหารตั้งใจทำงาน พัฒนาองค์กร พร้อมสร้างความรักความสามัคคี  
      รายชื่อหน่วยที่จัดตั้งค่ายฝึกโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"  
      ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ.(แบบใหม่) หรือ  คลิ๊กที่นี่  
   
      แนวทางดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  
      ระเบียบปฏิบัติประจำ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓  
      พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
      ความรู้เรื่องกฎหมายทหาร  
      กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน  
      พระราชอำนาจ  
      ห้องสมุดออนไลน์  
      แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก พ.ศ.2551-2554  
      เครือข่ายกองทัพบก  
 
 
 
   
   
       
 
 
 
Group ID : MSTC 23
 
กลุ่ม Line ชมรม ผกท.
 - ผกท.ชมรมดอกคูณ
 - ผกท.ชมรมตักสิลา
 - ผกท.ชมรมเมืองน้ำดำ
 
QR Code : ผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
     
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๔
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๓
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๒
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๑
 
     
   สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
     
   สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
 
   
   สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
   
   สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
     
  สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
     
  สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
     
  สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
     
  สารคดี ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
     
  รายการ ๕ เช้าข่าวดี
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
   
     
   
 
   
     
   
 
   
     
   
 
 
 
 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23