"พระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙"
king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่>>>
 
 
ฝึกภาคสนามประจำปี ๒๕๕๗
ผลัดที่ ๑
 
พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๗
 
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม
ประจำปี ๒๕๕๗
 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของ นศท.
ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ประจำปี ๒๕๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
วันที่ ๑๙-๐๙-๕๖
 
พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกย่อย
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯ
วันที่ ๒๕-๐๙-๕๖
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 
 
     
 
 
- ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็น นศท.ชั้นปี่ ๑ (รอบที่ ๒ หญิง)
- ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็น นศท.ชั้นปี่ ๑ (รอบที่ ๒ ชาย)
- ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็น นศท.ชั้นปี่ ๑ (ชาย,หญิง)
- แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดขอนแก่น)
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดกาฬสินธุ์)
 
 
 
- การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๙
- การประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ประชุมสถานศึกษา รด.จิตอาสา วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘(pdf)
- ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
- แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (.pdf)
- แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ .(pdf)
- แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(สำเนา)
- แผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(สำเนา)
 
เมื่อ ๒๓๑๔๐๐ พ.ย.๕๘ ศฝ.นศท.มทบ.23จัดรด.จิตอาสา จากวิทยาลัย
เทคนิคกาฬสินธ์ สนับสนุนการจัด
งาน การบรรยายธรรม “พุทธวจน” ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา ณ ศาลากลาง จว.ก.ส. บรรยายโดย พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง คลอง ๑๐ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑,๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
เมื่อ 230800 พ.ย.58 เวลา 0800 ศฝ.นศท.มทบ.23 ร่วมกับ รด.จิตอาสา ร.ร.อนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ออกแจกจ่าย
แผ่นพับุเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้าง
การรับรู้การร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามโร้ดแม็ปของ
รัฐบาล ณ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติประชาชนให้การตอบรับด้วยดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
เมื่อวันที่ 14-17 พ.ย.58 ว.สารพัดช่าง กส.ได้จัดชุดซ่อม/นศท.จิตอาสา ออกให่บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชน บ.หนองแคน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จว.กส.ซึ่งมีประชาชนมาให้บริการจำนวนมาก
 
เมื่อ 180900 พ.ย.58 ว.สารพัดช่าง กส.ได้จัดชุดซ่อม/ นศท.จิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ในโครงการอำเภอยิ้มโดยมีนาย ชอบ จันทร์ฉาย นอภ.ฆ้องชัยเป็นประธาน ณ เทศบาล ต.โนนศิลา อ.ฆ้องชัย จว.กส.ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 .รอง หน.ชป.โครงการฯบ้านโสกส้มกบ และ จนท.โครงการฯ
ร่วมทำประชาพิจารณ์"โครงการหมู่บ้านอนุรักษณ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จว.ขอนแก่น ณ
ศาลาประชาคมบ้านสวนสวรรค์ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู ฯ โดยมีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไหมฯ
ผู้นำหมู่บ้าน และนายก อบต.บ้านใหม่ นาย ชาญชัย มะนาวนอก และ นาย วันทอง หนูมา
รองนายกฯ ได้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ด้วย
 
เมื่อ ๑๒๑๕๐๐ พย ๕๘ ศฝ.นศท.มทบ๒๓/รร. สมเด็จพิทยาคมจัด นศท.รวมกิจกรรม ๖๐ ปี รอยพระบาทแรก ผาเสวย จว.กาฬสินธุ์ โดยมี ผวจ.กส. เป็นประธาน
 
เมื่อ 11 พ.ย.58, 1000 พล.ต.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ ผบ.มทบ.23 พร้อมคณะได้เดินทางมาแจกผ้าห่มกันหนาวใหักับสมาชิก, ผู้ป่วย และเด็กอนุบาล, เยี่ยมชมกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม และประชุมฟังบรรยายสรุปพร้อมได้นำแพทย์คลื่นที่จาก รพ.ค่ายศรีพัชรินทรมาตรวจโรคพร้อมจ่ายยาให้กับราษฎร ต.บ้านใหม่ และนำวงดุริยางค์จาก มว.ดุริยางค์ มทบ.23 มาขับกล่อมให้กับแขกที่มาร่วมงานที่ ชป.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดยมี พ.อ.ณัฎฐาภูมิ นิกร ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 พร้อมด้วยปลัดอำเภอสีชมพูรักษาราชการแทนนายอำเภอสีชมพู, เกษตรอำเภอสีชมพู, พัฒนาการอำเภอสีชมพู, สัสดีอำเภอสีชมพู, ผอ.ร.ร.บ้านโสกส้มกบ, นายก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับราษฎรชาว ต.บ้านใหม่ให้การต้อนรับ
 
เมื่อ ๑๐๐๙๓๐ พ.ย. ๕๘ พ.อ.ณัฐฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓,นักศึกษาวิชาทหารรร.ดอนจานวิทยาคมและ รร.จำปาหลวงวิทยาคม, องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา , สปก.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประชาชนบ้านดงเย็นและบ้านดงกล้วย จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมพิธีเปิดการสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยตราดไฮ บ้านดงเย็น หมู่ ๔ บ้านนาจำปา ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จว.ก.ส. มีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอดอนจาน เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัตสามารถช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งิ แก่ชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 

เมื่อ 100900 พ.ย.58 พ.อ.ณัฏฐาภูมิ นิกร ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเฉลิม พระเกียรติ 88 พรรษาที่ ทต.โคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาดจว.ก.ส.ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคก.ส.,กกล.รส.จว.ก.ส.และ
ศฝ.นศท.มทบ.23 โดยมี นายวินัย วิทยานุกูล ผวจ.ก.ส.เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมมอบผ้าห่ม, กระติกน้ำ,บริการตัดผมชายและหญิงและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร,
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีความยินดี
และดีใจที่มีกิจกรรมแสดงถึงความรักความสามัคคีในชุมชนและความห่วงใยในทุกข์สุข
ของประชาชน

 
เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ พ.ย.๕๘ มทบ.๒๓ ร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ได้จัดการอบรม เรื่อง การสร้างความรับรู้ต่อนโยบายของรัฐบาล/คสช. ให้กับ นศท. เพื่อกระจายข่าวสารแก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่จว.ข.ก.,จว.ก.ส. และจว.ม.ค. ซึ่งมี กพ.,ผกท.,และ นศท. เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ นาย โดยมี ผบ.มทบ.๒๓ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เสนอความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ. รุ่นที่ ๓๔/ผกท.รุ่นที่ ๔๓
โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหารระหว่าง นรด. กับบริษัทเบอร์ลี่ ี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
 เรียน สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 ห้วงที่ 2 ให้ผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหารหรือนักศึกษาวิชาทหาร กรอกข้อมูลผู้ที่จะทำการเข้าทดสอบ
เป็น นศท. ชั้นปีที่ 4 ณ ศฝ.นศท.มทบ.23 ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ก่อนวันที่ 7 ส.ค.58 ในเว็บไซต์นี้ >>>  http://s1mstc23.black22tp.com/membernst/fromdata.php 
<< เข้าระบบรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่จบ นศท. ปี 3 เข้าศึกษาต่อในชันปีที่ 4 ห้วงที่ 2 ปี 58 >>
.....................................................................................................................
การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและตารางการฝึก ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตามโครงการ ศฝ.แข็งขันฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนทั่วไปและนักศึกษาวิชาทหาร  
 แนวทางการใชัเครื่องแบบฝึก นศท. และ ผกท. ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อพลาง
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
  ท่านที่มีความประสงค์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ (BACKBONE)
  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับ username และ
  password ได้ที่ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
  ขั้นตอนในการแท็กรูปภาพเทิดทูนสถาบัน (สำหรับ นศท.)
  ดาวน์โหลด คู่มือป้องกันโรคลมร้อน(Heat Stroke) สำหรับผู้รับการฝึกทางทหาร  
  ดาวน์โหลด เพลงในโครงการ "การประกวดแต่งบทเพลรักชาต" คลิ๊กที่บทเพลง 
 
 
 
 
     ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ศฝ.ร.ร.หนองโพธิ์วิทยาคม
     ศฝ.ร.ร.อมตวิทยา ศฝ.ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์
     ศฝ.ร.ร.โนนศิลาวิทยาคม ศฝ.ร.ร.มหาวิชานุกูล
     ศฝ.ร.ร.เทศบาล1 (สนง.สลากกินแบ่งฯ) ศฝ.ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา
     ศฝ.ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม ศฝ.ร.ร.เนินยางประชาสามัคคี
     ศฝ.ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษาฯ ศฝ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร
     ศฝ.ร.ร.มัธยมยางสีสุราช ศฝ.ร.ร.กมลาไสย
     ศฝ.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ ศฝ.ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
     ศฝ.ร.ร.สาธิตราชภัฏมหาสารคาม ศฝ.นศท.มทบ.23 (ชั้นปีที่ ๔,๕)
 
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
     - เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
     - ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
      - ผนวก ก-ง ประกอบระเบียบ
      - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ ร.อ.สุชาติ อัจฉริยวงศ์เมธี  โทร.083-2874797
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
การตัดคะแนนความประพฤติ แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2556 
หนังสือเรียนเชิญประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการปฏิบัติแผนงานชมรม ผกท.ปี 55
การปรับหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา 2555 
คู่มือการสมัคร E-learning โรงเรียนการกำลังสำรอง(สมัครเรียน-->>คลิ๊กที่นี่)
Download เอกสารระเบียบการต่าง ๆ
Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
เอกสารการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.คำกอง ฐานบำรุง  โทร.083-6619002
*** E-Mail : ftk.mstc23@gmail.com
 
     
   - พิธีเปิด ศฝ.นศท.มทบ.23 ประจำปี 2555
   - เยี่ยมชมกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี
   - พิธีบวงสรวงอุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่>>>
      ผบ.ทบ. ให้ทหารตั้งใจทำงาน พัฒนาองค์กร พร้อมสร้างความรักความสามัคคี  
      รายชื่อหน่วยที่จัดตั้งค่ายฝึกโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"  
      ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ.(แบบใหม่) หรือ  คลิ๊กที่นี่  
   
      แนวทางดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  
      ระเบียบปฏิบัติประจำ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓  
      พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
      ความรู้เรื่องกฎหมายทหาร  
      กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน  
      พระราชอำนาจ  
      ห้องสมุดออนไลน์  
      แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก พ.ศ.2551-2554  
      เครือข่ายกองทัพบก  
 
 
 
   
   
       
 
 
 
Group ID : MSTC 23
 
กลุ่ม Line ชมรม ผกท.
 - ผกท.ชมรมดอกคูณ
 - ผกท.ชมรมตักสิลา
 - ผกท.ชมรมเมืองน้ำดำ
 
QR Code : ผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
     
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๔
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๓
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๒
 
     
  ใต้ร่มพระบารมี ตอน มหาราช
สร้างศรัทธาพลังมวลชน ตอนที่ ๑
 
 
   
     
   
 
   
     
   
 
   
     
   
 
 
 
 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23