ประกาศผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ศูนย์ฝึกย่อย
รอบที่สอง
           
 
หญิง(รวม)
คลิก
           
ชาย
       
1.
ศฝ.ย่อย มทบ.23
คลิก
         
2.
ศฝ.ย่อย ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม
คลิก
         
3.
ศฝ.ย่อย ร.ร.พล
คลิก
         
4.
ศฝ.ย่อย ร.ร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา
คลิก
         
5.
ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร
คลิก
         
6.
ศฝ.ย่อย ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม
คลิก
         
7.
ศฝ.ย่อย ว.นาฏศิลปกาฬสินธุ์
คลิก
         
8.
ศฝ.ย่อย ร.ร.กมลาไสย
คลิก
         
9.
ศฝ.ย่อย ร.ร.บัวขาว
คลิก
         
10.
ศฝ.ย่อย ร.ร.คำม่วง
คลิก
         
11.
ศฝ.ย่อย ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคม
คลิก
         
 
         
   
         

หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาปริ้นรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ลงในประกาศ...รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมกับชุดครูฝึกได้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23