ประชาสัมพันธ์
 
 

เว็บไซต์หน่วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปใช้ ===> http://mstc23.rta.mi.th

เข้าสู่หน้าหลัก