ทำเนียบหน่วย
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 
 
 
   _______________________________________________________

::: ทำเนียบฝ่ายธุรการและกำลังพล
 :::


     
      
        
       
                 _______________________________________________________

::: ทำเนียบฝ่ายเตรียมการ  :::

      
      
                        
          _______________________________________________________
 
::: ทำเนียบฝ่ายสนับสนุน  :::

      
      
      
          _______________________________________________________
 
::: ทำเนียบหน่วยฝึก นศท.  :::


      
      
      
      
                _______________________________________________________

 
::: ทำเนียบส่วนการศึกษา  :::

      
      
      
      
      
      
          _______________________________________________________
 
 
...............................................................................................................................
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter